MicrobeArt

Microbes of MedILS

Vision is the art of seeing what is invisible to others. Jonathan Swift


"Microbes of MedILS" is an idea born in the intersection of arts and science, a creative spark ignited in summer 2018. after the Rhizome Foundations course held at MedILS.

This project is the first interdisciplinary exploration of arts and science at the Rhizome Association. Please read more about it here and explore our gallery of microbe art work.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vizija je umjetnost viđenja onoga što je nevidljivo drugima. Jonathan Swift


"Mikrobi MedILS-a" je ideja rođena na sjecištu umjetnosti i znanosti, kreativna iskra zapaljena u ljeto 2018. nakon Rhizome Foundations course održanog u MedILS-u.

Ovaj je projekt prvo interdisciplinarno proučavanje umjetnosti i znanosti u Rhizome Association. Pročitajte više o tome ovdje i istražite našu galeriju umjetničkih djela s mikrobima.